Saturday, 9 December 2023

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ล้างมือ สอนวิธีทำแอลกอฮอล์ล้างมือ

สวัสดีค่ะ เภว๊าว ว๊าวความรู้คู่สุขภาพ

เนื่องจากสถานการณ์โคโรน่ามีความรุนแรงมากขึ้นทำให้แอลกอฮอล์เจลนั้นขาดตลาด มีราคาสูงขึ้น และจะมีความเหนียวเหนอะมือได้มากกว่า วันนี้จะมาแนะนำการผสมแอลกอฮอล์ล้างมือกันนะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มลงมือเตรียมผลิตภัณฑ์เรามาทำความเข้าใจเรื่องความเข้มข้นสุดท้ายของแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์กันก่อนนะคะ โดย อย.กำหนดไว้ว่าความเข้มข้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ต้องมีความเข้มข้นของ alcohol ไม่น้อยกว่า 70%v/v (62.4%w/w) ส่วนศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาความเข้มข้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ต้องมีความเข้มข้นของ alcohol ไม่น้อยกว่า 67.7%v/v (60% w/w) โดยมีการรวบรวมข้อมูลพบว่าแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโคโรน่าไวรัส ไวรัสและเชื้อแบคทรีเรียบนผิวหนัง ควรมีความเข้มข้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ควรอยู่ในช่วง 67.75-74.17% v/v (62-71% w/w) และความเข้มข้นที่ดีที่สุดในการฆ่าเชื้อจะอยู่ที่ 70%v/v ดังนั้นเราไม่ควรผสมผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการตวงและการคำนวนที่ถูกต้อง เนื่องจากจะทำให้ความเข้มข้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด และจะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อนะคะ

ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถใช้ แอลกอฮอล์ล้างแผล 70%v/v มาสเปรย์ใส่มือแล้วล้างมือได้เลย แต่เนื่องจากเมื่อใช้บ่อย ๆ ในบางคนจะทำให้มือแห้งและแตกเป็นแผลได้ ส่วนแอลกอฮอล์ 95%v/v ที่ต้องมีการผสมตามสัดส่วนที่กำหนดนั้นเนื่องจากจะระเหยเร็วเกินไปจนระยะเวลาที่อยู่บนผิวหนังสั้นเกินไปทำให้ไม่สามารถฆ่าเชื้อแบคทรีเรียและไวรัสบนผิวหนังได้  ส่วนการใส่ glycerin borax จะทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น ลดผิวแห้งจากการใช้แอลกอฮอล์เดี่ยว ๆ และสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยา

เตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือจาก 70%v/v Ethyl Alcohol โดยเราจะใช้ แอลกอฮอล์ล้างแผล 70% v/vที่มีขายตามร้านขายยา โดยอุปกรณ์จะมี 70%v/v แอลกอฮอล์ 450 มิลลิลิตร  glycerin borax ไม่ควรเกิน 14.85 มิลลิลิตร อุปกรณ์สำหรับผสม และขวดใส่ alcohol ที่ผสมแล้ว โดยจะเตรียมให้ได้ความเข้มข้นสุดท้ายของแอลกอฮอล์ล้างมือเป็น 67.75% v/v

วิธีผสม

1.เทแอลกอฮอล์ล้างแผล 70% v/v ใส่ลงในภาชนะ

2.ใส่กลีเซอรีนบอแร็กซ์ (glycerin borax) ไม่ควรเกิน 14.85 มิลลิลิตร ลงไปในแอลกอฮอล์

3.คนให้ส่วนผสมเข้ากัน

4.เทใส่ขวดสเปรย์ที่เตรียมไว้ จะได้แอลกอฮอล์ล้างมือที่มีความเข้มข้นสุดท้าย 67.75% v/v

เตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือจาก 95%v/v Ethyl Alcohol เราจะใช้แอลกอฮอล์ 95%v/v ที่มีขายตามร้านเคมีภัณฑ์ โดยอุปกรณ์จะมี 95%v/vแอลกอฮอล์ 450 มิลลิลิตร ใส่ glycerin borax 12 มิลลิลิตร เติมน้ำ 138 มิลลิลิตร ก็จะได้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อยู่ที่ 71.25%v/v

วิธีผสม

1.เทแอลกอฮอล์ 95% v/v ใส่ลงในภาชนะ

2.ใส่กลีเซอรีนบอแร็กซ์ (glycerin borax) ไม่ควรเกิน 12 มิลลิลิตร ลงไปในแอลกอฮอล์

3.คนให้ส่วนผสมเข้ากัน

4.เติมน้ำกลั่นหรือน้ำสะอาดไม่เกิน 138 มิลลิลิตร

5.คนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้ง

4.เทใส่ขวดสเปรย์ที่เตรียมไว้ จะได้แอลกอฮอล์ล้างมือที่มีความเข้มข้นสุดท้าย 71.25%v/v

วิธีใช้ให้สเปรย์แอลกอฮอล์ใส่มือถู 30 วินาที และรอให้แห้งเองห้ามใช้กระดาษทิชชู่หรือผ้าเช็ดออกเพราะจะทำให้ไม่ได้ประสิทธิภาพ แอลกอฮอล์ที่ผสมแล้วใช้ได้นาน 30 วัน ห้ามนำจำหน่ายเนื่องจากผิดกฎหมายการผลิต แต่สามารถทำใช้เองที่บ้านได้นะคะ

หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ

ตารางเปรียบเทียบความเข้มข้น % โดยปริมาตรและ % โดยน้ำหนักของ เอทิลแอลกอฮอล์

Credit picture:
1. Background photo created by freepik – www.freepik.com

Further read:

1.”Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents”. The Journal of hospital infection. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext.[24 มี.ค. 2020].

2.”แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข Alcohol for public health”.องค์การสุรากรมสรรพาสามิตร.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttps://www.liquor.or.th/aic/detail/แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข-ALCOHOL-FOR-PUBLIC-HEALTH. [24 มี.ค. 2020].

3.”WHO recommended Handrub Formulations”.World Health Oraginazation. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttps://www.who.int/gpsc/information_centre/handrub-formulations/en/. [24 มี.ค. 2020].

4.”ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019กับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค”.มหาวิทยาลัยมหิดลคณะเภสัชศาสตร์บทความแพร่ความรู้สู่ประชาชน.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/482/ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019-แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ/. [24 มี.ค. 2020].

Reference :

1.”How to protect yourself”.Centers of Disease Control and Preventions.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html.[24 มี.ค. 2020].

2.”อย.ย้ำเจลล้างมือยังคงเป็นเครื่องสำอางแต่ปริมาณแอลกอฮอล์ต้องถึง 70%แนะสูตรเจลทำเองได้”.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_news/1795. [24 มี.ค. 2020].

3.”Guideline for hand hygiene in health-care settings ,page 8”. Centers of Disease Control and Preventions.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5116.pdf. [24 มี.ค. 2020].

Speical Credit: ศูนย์บริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ แฟนเพจเภสัช จิก

Picture Credit:Background photo created by freepik – www.freepik.com

Disclaimer

เราจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยาสมุนไพร ฯลฯ อย่างไรก็ตามเนื้อหาในเว็บไซด์ แห่งนี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หรือใช้แทนคำการวินิจฉัย การรักษาทางการแพทย์แต่อย่างไร หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบายควรปรึกษาแพทย์ที่สถานพยาบาลเท่านั้น