Tuesday, 19 September 2023

ฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิดจริงหรือไม่ ใครกินไม่ได้บ้าง?

ฟ้าทะลายโจรมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Andrographis paniculata เป็นพืชล้มลุกฤดูเดียว มีถิ่นกำเนิดจากอินเดียและศรีลังกา พบได้ในแถบเอเชีย มีรสขม มีฤทธิ์ลดไข้ แก้ท้องเสีย ลดอาการคออักเสบ โดยมีสารสำคัญหลายชนิดและ 1 ในนั้นคือ สารที่ชื่อว่า สารแอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) ปัจจุบันมีการใช้ฟ้าทะลายโจรอย่างกว้างขวางทั้งเป็นยาสามัญประจำบ้านและใช้ในโรงพยาบาล

ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

บรรเทาอาการเจ็บคอ บรรเทาอาการของโรคหวัด เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการท้องเสียที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน

ขนาดและวิธีใช้

ขนาดและวิธีใช้จะขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีปริมาณฟ้าทะลายโจรและสารสำคัญในแต่ละแคปซูลไม่เท่ากัน อาจทำให้ใช้ในขนาดที่แตกต่างกันได้ โดยระยะเวลาใช้จะอยู่ที่ 5-7 วัน

ควรกินฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิด19หรือไม่

ไม่ควร เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนการรักษา แต่เป็นเพียงแต่ข้อสันนิษฐานว่าฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งเชื้อโคโรน่าไวรัสไม่ให้เข้าสู่เซลล์(entry inhibitor)และป้องกันการแบ่งตัวของไวรัส(viral replication inhibitor) ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาทดลองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เท่านั้น เนื่องจากฟ้าทะลายโจรจัดเป็นกลุ่มยารสเย็น ไม่ควรกินเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือกินเป็นระยะเวลานานเนื่องจากอาจจะไปลดธาตุไฟในร่างกาย หากกินเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดอาการท้องอืด แขนขาชา อ่อนแรง วิงเวียนศีรษะ ใจสั่นได้ หรือในแง่ของสารสำคัญที่มีอยู่ในฟ้าทะลายโจร (การสลายตัวของ andrographolide ในสภาวะที่เป็นด่าง ทำให้เกิดสาร 14-deoxy-11, 12-didehydroandrographolide) มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยมีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดและลดการเต้นของหัวใจ ผู้บริโภคที่ได้รับฟ้าทะลายโจรในปริมาณมากอาจมีผลทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำได้นั่นเองค่ะ

ใครที่ไม่ควรใช้ฟ้าทะลายโจรบ้าง

1.ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้

2.ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร เนื่องจากอาจทำให้เกิดทารกวิรูปได้

3.ห้ามใช้ในคนที่กินยาต้านการแข็งตัวของเลือด warfarin

4.ระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือด

5.หากมียาที่กินประจำอยู่หรือมีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทานเนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีปฏิกิริยาต่อเอนไซม์แปรสภาพยาในร่างกายซึ่งอาจส่งผลให้ยาที่กินประจำมีฤทธิ์มากขึ้นหรือลดลง หรืออาจทำให้ผลข้างเคียงของยาที่กินอยู่ประจำมีมากขึ้นหรือลดลงได้

6.ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอจากการติดเชื้อแบคทรีเรียและมีอาการรุนแรง เช่น มีตุ่มหนองในคอ และมีไข้สูงหนาวสั่น เป็นต้น

Credit picture:
1.Flower vector created by doodle_flower – www.freepik.com

Further read:

  1. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์. “ฟ้าทะลายโจรสามารถนำมาใช้ในสถาการณ์โควิด-19ได้จริงหรือ”. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/knowledge/files/0484.pdf.[31 มี.ค. 2020].

Reference :

1.”ฟ้าทะลายโจร(Andrographis paniculate)”.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.eht.sc.mahidol.ac.th/article/1818. [31 มี.ค. 2020].

2.”เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฟ้าทะลายโจร”.Chulabhorn Research Institute.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.cri.or.th/en/20090729.php. [31 มี.ค. 2020].

3.บุญญารัช ชาลีผาย.”Update ฟ้าทะลายโจร สมุนไพร Champion products ปี 2560”.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากwww.วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ.com/บทความทันโลก%20updat/ฟ้าทลายโจร_01.pdf. [31 มี.ค. 2020].

Disclaimer

เราจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยาสมุนไพร ฯลฯ อย่างไรก็ตามเนื้อหาในเว็บไซด์ แห่งนี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หรือใช้แทนคำการวินิจฉัย การรักษาทางการแพทย์แต่อย่างไร หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบายควรปรึกษาแพทย์ที่สถานพยาบาลเท่านั้น