Tuesday, 19 September 2023

วิธีเลือกแอลกอฮอล์เจลล้างมืออย่างไรให้ปลอดภัย

สวัสดีค่ะ เภว๊าว ว๊าวความรู้คู่สุขภาพนะคะ
ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิต และเนื่องจากแอลกอฮอล์เจลมีมากมายในท้องตลาดเราจะเลือกซื้ออย่างไร ให้ปลอดภัยและได้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นตามกฎหมายกำหนด ก็คงต้องเริ่มจากการดูฉลากบนผลิตภัณฑ์กันนั่นเองค่ะ โดยผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกซื้อจะต้องมีฉลากที่ชัดเจน โดยดูจาก
1.ดูชนิดของแอลกฮอล์บนผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะใช้ Ethyl alcohol (Ethanol) หรือ Isopropyl alcohol (Isopropanol) แต่ Ethyl alcohol (Ethanol) ออกฤทธิ์ต่อไวรัสได้ดีกว่า Isopropyl alcohol (Isopropanol) ห้ามใช้ Methyl alcohol (Methanol) เด็ดขาด เนื่องจากเป็นแอลกอฮอล์ที่มีพิษหากได้รับเข้าสู่ร่างกายปริมาณมากอาจทำให้ตาบอดได้ และบนผลิตภัณฑ์ควรแสดงปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ชัดเจน โดยจะต้องมีความเข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร (%v/v) ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์น้อยกว่า ร้อยละ 70 โดยปริมาตร (%v/v) จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อลดลง หรือถ้าเป็นแอลกอฮอล์ร้อยละ 95 โดยปริมาตร (%v/v) ทำให้แอลกอฮอล์ระเหยเร็วเกินไปปริมาณน้ำไม่เพียงพอที่จะดูดเข้าเซลล์เมมเบรนของเชื้อโรคและออกฤทธิ์ทำลายเซล์ทำให้เชื้อโรคไม่ตาย ดังนั้นความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ล้างมือที่เราจะเลือกใช้ควรอยู่ในช่วงร้อยละ 70-90 โดยปริมาตร
2.บนผลิตภัณฑ์จะต้องมีชื่อการค้าและชื่อผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า
3.บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท เพื่อป้องกันการระเหยของแอลกอฮอล์ ทำให้เจลอยู่ในสภาพที่เหมาะสมและไม่เกิดการแยกชั้นหรือเสื่อมสภาพ เมื่อเปิดใช้จะมีกลิ่นเฉพาะของแอลกอฮอล์ ไม่แยกชั้น ไม่เปลี่ยนสี หรือไม่ตกตะกอน
4.ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตราฐานและไม่หมดอายุ โดยบนผลิตภัณฑ์แสดง เดือนและปี หรือ ปีและเดือน ที่ผลิต โดยให้แสดงปีด้วยตัวเลข 4 ตัว หรือแสดงวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุชัดเจน
5.บนผลิตภัณฑ์แสดงสูตรส่วนประกอบ โดยปกติแอลกอฮอล์เจลจะประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ได้แก่
Alcohol (Ethyl alcohol หรือ Isopropyl alcohol) , Water, Glycerin หรือสารให้ความชุ่มชื้น, Carbomer หรือสารก่อเจล, Triethanolamine (TEA) หรือสารปรับความเป็นด่าง
6.แสดงเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลัก (จดแจ้งเดิมจนถึงปี 2560) หรือ 13 หลัก (จดแจ้งตั้งแต่ปี 2561-จนถึงปัจจุบัน) โดยสามารถนำเลขที่จดแจ้งไปเช็คขอ้มูลการจดแจ้งได้ที่ http://pca.fda.moph.go.th/service.php
7.แสดงข้อบ่งใช้ คำแนะนำ วิธีการเก็บรักษา คำเตือน ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง ข้อความแสดงว่า “ห้ามวางไว้ใกล้เปลวไฟ”
โดยผลิตภัณฑ์ที่ดีควรแสดงฉลาดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ https://bit.ly/2wAGHaR.

เมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลที่เราจะซื้อมีความน่าเชื่อถือเพียงพอก็จะสบายใจและมีความปลอดภัยมากขึ้น ส่วนรูปแบบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือจะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลโดยหากเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือแบบน้ำมักจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดสเปรย์สามารถสเปรย์ได้เป็นวงกว้าง ส่วนแบบเจลมักจะอยู่ในขวดปั๊มหรือหลอด แต่หากเราต้องการเลือกใช้แบบเจลอาจจะต้องลองเนื้อผลิตภัณฑ์ก่อนเนื่องจากแต่ละบริษัทมีสูตรการขึ้นเจลไม่เหมือนกันอาจจะมีความหนืดของแต่ละผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับการใช้แอลกฮอล์เจล
1.การใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ควรทดสอบการแพ้ก่อนโดยทาบริเวณท้องแขนทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงแล้วสังเกตุความผิดปกติ ได้แก่ ผื่นแดง ปวดแสบปวดร้อน บวม เป็นต้น
2.แอลกฮอล์เจลล้างมือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในปริมาณมากหากทามือแล้วยังไม่แห้งควรหลีกเลี่ยงเปลวไฟโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ หรือจุดธูปเทียนไหว้พระ ควรระวังเป็นพิเศษ
3.ไม่ควรใช้แอลกฮอล์เจลกับเด็กทารกหรือบริเวณที่มีผิวบอบบาง เช่น รอบดวงตา เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้
หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ ฝากติดตามบทความต่อไปด้วยนะคะ

Reference:
1.” ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ”. สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.[Internet]. Available from: http://www.dmsc.moph.go.th/cosmetics/upload/knowledge/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.pdf. (Cited 16 Apr 2020)
2. “ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัย”. (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข.[Internet]. Available from: https://bit.ly/2wAGHaR.(Cited 16 Apr 2020)
3.”แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข”.องค์การสุรากรมสรรพสามิตร.[Internet]. Available from: https://www.liquor.or.th/aic/detail/แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข-ALCOHOL-FOR-PUBLIC-HEALTH.(Cited 16 Apr 2020)

Disclaimer

เราจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยาสมุนไพร ฯลฯ อย่างไรก็ตามเนื้อหาในเว็บไซด์ แห่งนี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หรือใช้แทนคำการวินิจฉัย การรักษาทางการแพทย์แต่อย่างไร หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบายควรปรึกษาแพทย์ที่สถานพยาบาลเท่านั้น