Tuesday, 19 September 2023

7 ขั้นตอนล้างมือให้สะอาด มาล้างมือห่างไกลโควิด19กันเถอะ

การล้างมือเป็นวิธีที่สามารถป้องกันไม่ให้เราและคนในครอบครัวป่วยได้ ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่าง ๆได้ ดังนั้นการล้างมือจึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรค
เชื้อสามารถแพร่กระจายได้อย่างไร
การล้างมือสามารถป้องกันการแพร่เชื้อจากคนสู่คน ป้องกันการกระจายของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและโรคท้องเสียได้ โดยเชื้อโรคสามารถแพร่กระจายจากบุคคลอื่นหรือพื้นผิวต่าง ๆได้จาก
1.ไม่ล้างมือเมื่อสัมผัส ตา จมูก และ ปาก
2.ไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารหรือเตรียมอาหาร
3.มือสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุที่มีการปนเปื้อน
4.มือสัมผัสน้ำมูก จาม ไอใส่มือแล้วไปสัมผัสบุคคลอื่นหรือสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น
ควรล้างมือตอนไหนบ้าง
การล้างมือจะทำให้คุณและคนที่คุณรักมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยการล้างมือบ่อย ๆ โดยการล้างมือจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
1.ก่อนและหลังเตรียมอาหาร
2.ก่อนรับประทานอาหาร
3.ก่อนและหลังดูแลคนป่วยที่มีอาการท้องเสียและอาเจียน
4.ก่อนและหลังรักษาบาดแผลหรือทำความสะอาดแผล
5.หลังจากเข้าห้องน้ำ
6.หลังจากเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กหรือพาเด็กเข้าห้องน้ำ
7.หลังจากสั่งน้ำมูก ไอ หรือจาม
8.หลังจากสัมผัสสัตว์เลี้ยง ให้อาหารสัตว์เลี้ยง หรือทำความสะอาดอุจจาระปัสสาวะสัตว์เลี้ยง
9.หลังจากจับอาหารสัตว์
10.หลังจากสัมผัสถังขยะ
ในขณะที่โควิด19 กำลังระบาดอย่างหนัก ที่สำคัญคือควรล้างมือหลังจากที่
1.หลังจากที่ไปที่สาธารณะ สัมผัสกับพื้นผิวต่างๆตามที่สาธารณะที่มีคนจับเยอะๆ เช่น ประตู โต๊ะ รถเข็นในซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น
2.ก่อนสัมผัส ตา จมูก และ ปาก เนื่องจากไวรัสสามารถแพร่เข้าสู่ร่างกายทางนี้ได้
7 ขั้นตอน ล้างมือให้สะอาดและถูกวิธี
1.เริ่มล้างมือด้วยน้ำและสบู่
2.ถูฝ่ามือไปมา
3.ถูหลังมือและซอกนิ้วด้านหลังมือ
4.ถูฝ่ามือและซอกนิ้วด้านหน้ามือ
5.ถูบริเวณโค่นนิ้วหัวแม่มือ
6.เกาเกาฝ่ามือและเล็บถูหลังนิ้วมือ
7.ถูข้อมือหมุนหมุน
ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้ง การล้างมือให้สะอาดควรล้างอย่างน้อย 20-30 วินาที และอาจจะร้องเพลงช่วยให้รู้ว่าเราล้างมือนานพอโดยร้องเพลง Happy birthday 2 รอบ

ล้างมือให้สะอาดห่างไกลโรคติดต่อและโควิด19

หากไม่มีน้ำและสบู่สามารถใช้แอลกอฮอล์ล้างมือได้โดยใช้แอลกอฮอล์ล้างมือที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 70%v/v (โดยปริมาตร) ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ถึงแม้ว่าแอลกอฮอล์ล้างมือจะใช้ตอนที่ไม่มีน้ำและสบู่แต่หากมือสกปรกมากหรือเหนียวเหนอะหนะมากก็อาจจะไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ทุกชนิดที่อยู่บนมือได้ และแอลกอฮอล์เจลไม่สามารถกำจัดสารเคมีโลหะหนักและยาฆ่าแมลงที่อยู่บ้านมือได้ ดังนั้นการใช้แอลกอฮอล์ล้างมืออาจจะใช้ในกรณีที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีน้ำและสบู่ และมือไม่เลอะมากนั่นเองค่ะ
หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ ฝากติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

Future read:
1.”Show me the science How to wash your hand”. [Internet]. Available from: https://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-handwashing.html. (Cited 4 Apr 2020)
References:
1.”When and how to wash your hand”. [Internet]. Available from: https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html.(Cited 4 Apr 2020)
2.”วิธีล้างมือให้สะอาด”.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. Available from: http://nih.dmsc.moph.go.th/KM/59/KM_Day/Wash_hands.pdf.(Cited 4 Apr 2020)

Disclaimer

เราจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยาสมุนไพร ฯลฯ อย่างไรก็ตามเนื้อหาในเว็บไซด์ แห่งนี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หรือใช้แทนคำการวินิจฉัย การรักษาทางการแพทย์แต่อย่างไร หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบายควรปรึกษาแพทย์ที่สถานพยาบาลเท่านั้น