Saturday, 9 December 2023

ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมที่มีแถบสีแดงบนแผง แบบ 28 เม็ด

ยาคุมที่มีแถบสีแดง Microgynon 30 ED

ยาคุมกำเนิดชนิดนี้ ที่แผงยาจะมีแถบสีแดง โดยแถบสีนั้นจะมียาเม็ดสีขาวที่ไม่มีฮอร์โมน 5 เม็ด และมียาเม็ดสีเหลืองอ่อนที่มีฮอร์โมนอีก 2 เม็ด  (ยาเม็ดสีขาวอีกที่ไม่มีฮอร์โมนอีก 2 เม็ดนั้นจะอยู่บริเวณหลุมยาอีก 2 หลุม ก่อนหน้าที่จะถึงแถบสีแดงของแผงยา )

วิธีการกินยาแผงแรก

หากไม่ได้มีการคุมกำเนิดด้วยฮอร์โมนมาก่อนให้รอจนกว่าประจำเดือนครั้งต่อไปมา เมื่อมีประจำเดือนให้เริ่มกินยาคุม(ไมโครไกนอน) ในวันแรกของรอบเดือน (วันแรกที่เห็นเลือดประจำเดือนออกมา) จากส่วนที่เป็นแถบสีแดงของแผงยาโดยเลือกเม็ดยาให้ตรงกับวันของสัปดาห์นั้น (เช่น จ สำหรับวัน จันทร์) ระหว่างการใช้ยานี้ในรอบประจำเดือนแรก ต้องใช้วิธีอื่นในการคุมกำเนิดควบคู่ไปด้วย ( เช่น ถุงยางอนามัย) ตลอดเวลา 14 วันแรกของการใช้ยาคุมที่มีแถบสีแดง โดยปกติเลือดประจำเดือนจะออกมาในขณะที่กินยาในช่วงที่มีแถบสี และเมื่อกินยาหมดแผงให้เริ่มกินยาแผงใหม่ได้เลยในวันถัดไปเมื่อกินยาแผงเดิมหมด โดยไม่ต้องมีช่วงหยุดยา แม้ว่าจะยังคงมีเลือดประจำเดือนอยู่ก็ตาม โดยวิธีนี้จะทำให้เริ่มกินยาแผงใหม่ในวันเดียวกันของสัปดาห์ และยังทำให้มีประจำเดือนใกล้เคียงกันในทุกๆเดือน ข้อดีของการกินยาคุมแบบนี้เพื่อให้ประจำเดือนมาไม่ตรงช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ซึ่งเหมาะกับคู่สามีภรรยาที่ต้องเดินทางไปพบเจอกันได้เฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และช่วยทำให้สะดวกในการทำกิจกรรมต่าง ๆในช่วงวันหยุดนั่นเองค่ะ

แหล่งอ้างอิง

1. ภูริดา เวียนทอง. “ยาเม็ดคุมกำเนิด” การเลือกใช้เภสัชภัณฑ์ เล่มที่ 2 ;2556.p.29-44.
Disclaimer

เราจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยาสมุนไพร ฯลฯ อย่างไรก็ตามเนื้อหาในเว็บไซด์ แห่งนี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หรือใช้แทนคำการวินิจฉัย การรักษาทางการแพทย์แต่อย่างไร หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบายควรปรึกษาแพทย์ที่สถานพยาบาลเท่านั้น