Saturday, 9 December 2023

วิธีกินยาคุมหลังคลอด ยาคุมหลังคลอดกินตอนไหน

การกินยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว (Progestin only) 28 เม็ด

ตัวอย่างเช่น เอ็กซ์ลูตอน  ซีราเซท  มักใช้ในหญิงหลังคลอดบุตรที่ต้องการให้นม และคุมกำเนิด หรือใช้ในผู้ที่มีข้อห้ามใช้หรือข้อควรระวังในการใช้ฮอร์โมนเอสโตเจน เช่น ผู้ที่เป็น ไมเกรน เป็นต้น

โดยการกินยาจะกินหลังจากคลอดบุตรมักจะเริ่มกินหลังคลอดไปประมาณ 6 สัปดาห์ – 6 เดือน ที่ยังไม่มีประจำเดือน โดยผู้ใช้สามารถเริ่มใช้ในวันใดก็ได้เมื่อแน่ใจว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ โดยไม่ต้องคุมกำเนิดโดยวิธีอื่นร่วม ซึ่งยาจะมีฮอร์โมนชนิดเดียวกันขนาดเท่ากันทุกเม็ด โดยวิธีกินจะเริ่มกินจากตัวอักษรวัน ที่เราเริ่มกินยาเม็ดแรก เช่น หากวันนี้เป็นวันอังคาร เราก็จะกินยาที่มีตัวอักษร อ จากแถวไหนก็ได้บนแผง โดยส่วนมากจะเริ่มจากแถวแรกเพื่อไม่ให้งง  และหากกินผิดเม็ดผิดแถวก็ไม่ต้องกังวลเนื่องจากตัวเลขหรือตัวอักษรวัน ที่อยู่บนแผง มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เรากินยาวันนั้นๆซ้ำ การกินยาชนิดนี้ ซึ่งมีฮอร์โมนทุกเม็ดจะไม่ทำให้เป็นประจำเดือน

ยาคุมกำเนิดชนิดนี้จะต้องกินเป็นเวลาเดียวกันทุกวัน หากคลาดเคลื่อนไม่ควรเกิน 3 ชั่วโมง ถ้าคลาดเคลื่อนเกิน 3 ชั่วโมงจะทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง หากลืมกินยา หรือกินยาช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้ เกิน 12 ชั่วโมง ยาให้กินทันทีที่นึกได้ แล้วกินเม็ดต่อไปตามปกติ ที่สำคัญคือต้องคุมกำเนิดด้วยถุงยางอนามัยหรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากรับประทานยา และหากช่วง 5 วันที่ผ่านมามีเพศสัมพันธ์จะต้องรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินด้วยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์

อาการข้างเคียงอาจทำให้มีเลือดออกกระปริกระปรอยระหว่างเดือนได้  ซึ่งอาการเลือดออกกระปริกระปรอยจะสามารถหายไปหลังจากที่เรากินยาไป 2-3 แผง  และหากมีอาการอาเจียนภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากที่กินยา ให้กินยาเข้าไปใหม่ และกินเม็ดถัดไปในมื้อต่อไปตามปกติ

Credit picture:
1.Hand photo created by freepik – www.freepik.com
2.Calendar vector created by freepik – www.freepik.com
3.“Your birth control choices” ”.เข้าถึงได้จาก https://www.reproductiveaccess.org/wp-content/uploads/2014/06/contra_choices.pdf.
แหล่งอ้างอิง
1.”Family planning” A global handbook for providers 2018 editon. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://fphandbook.org/sites/default/files/global-handbook-2018-full-web.pdf .[14 ม.ค. 2020].
2. ภูริดา เวียนทอง. “ยาเม็ดคุมกำเนิด” การเลือกใช้เภสัชภัณฑ์ เล่มที่ 2 ;2556.p.29-44.
Disclaimer

เราจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยาสมุนไพร ฯลฯ อย่างไรก็ตามเนื้อหาในเว็บไซด์ แห่งนี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หรือใช้แทนคำการวินิจฉัย การรักษาทางการแพทย์แต่อย่างไร หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบายควรปรึกษาแพทย์ที่สถานพยาบาลเท่านั้น